GDPR

De verschillende diensten van VZW Effect zijn elk op hun terrein bezig met de bescherming van hun klantengegevens. 

Via info@vzweffect.be kan u navragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 Download bijlage
energiesnoeiers