Voorstelling

vzw effect  is een Lokale Diensten Economie-bedrijf (LDE) met verschillende erkenningen binnen het LDE-decreet.

De projecten Speelhoek, Klusjesdienst, Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen en Buurtsport vormen de organisatie. Deze vier projecten worden aangestuurd vanuit de Damastweversstraat 1 in Kortrijk.

Missie

Vzw effect is een onderneming in de lokale diensteneconomie (LDE). Door werk op maat, een toegankelijk dienstenaanbod vanuit lokale noden en maatschappelijk verantwoord ondernemen, beogen we een win-win-win-effect. 

Visie

Werk op maat

Via een kwaliteitsvol inschakelingstraject versterken we mensen met minder arbeidskansen  met als doel hen te laten doorstromen en een loopbaan op maat  uit te bouwen. Onze onderneming gelooft in het geven van kansen binnen een eerlijke en collegiale werksfeer.

Toegankelijk dienstenaanbod vanuit lokale noden

We spelen in op noden en evoluties in de maatschappij en dit in samenspraak met lokale besturen in de regio. We zetten ons extra in voor mensen die het moeilijk hebben. We investeren in een netwerk om onze onderneming te versterken en een duurzame toekomst te garanderen. Onze diensten zijn onder meer kinderopvang, klusjesdienst, energiesnoeiers, buurtsport en brugfiguren diversiteit.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We gaan bewust om met onze leefomgeving. We zijn een onderneming met respect voor ieders cultuur, religie, context en overtuiging. We realiseren dit alles binnen de grenzen van een goed financieel bestuur.

Samenstelling Raad Van Bestuur 

  • Yvan Winne: voorzitter
  • Dieter Bearelle: bestuurder
  • Annelies Delaere: bestuurder
  • Rik Desmet: bestuurder
  • Ine Huysentruyt: bestuurder
  • Piet Lareu: bestuurder
  • Olivier Marescaux: bestuurder
  • Nathalie Vanleuven: bestuurder
  • Steven Lapauw: Algemeen Coördinator