Voorstelling

Doe je graag aan sport of speel je liever wat spelletjes? Bij Buurtsport is er voor elk wat wils! Buurtsport vind je o.a. op Lange Munte, Vetex, Overleie, Driehofsteden en op tal van andere locaties. Basket, volley, hockey, lopen, springen, spelen... wij doen het allemaal!

Vzw AjKo - Buurtsport | in de binnenstad
stijn.verbeeck@kortrijk.be | 0491 86 66 28

Doelstellingen

 • Organiseren van een buurtsportaanbod voor kinderen en jongeren tussen de 6 en de 15 jaar in de aandachtsbuurten van Kortrijk, zoals bepaald in de Buurtmonitor. Dit zal gebeuren door:
  • Een kwalitatief buurtsportaanbod na de schooluren op verschillende locaties
  • Een kwalitatief buurtsportaanbod in alle schoolvakanties op verschillende locaties
  • Een goede spreiding van de activiteiten over de aandachtsbuurten, in afstemming met relevante jeugdwerkingen
 • Organiseren van een ruimer buurtsportaanbod via:
  •     Een structurele samenwerking met verschillende basisscholen in Kortrijk
  •     De organisatie van Tapas
 • Buurtsportwerkers begeleiden en ondersteunen
  •     Door de nodige ondersteuning te bieden op de werkvloer
  •     Via individuele begeleiding door vzw AjKo en vzw Effect

Doelpubliek

 • Kinderen en jongeren tussen 6 en 15 jaar
 • Donderdagavond voetbal voor jongeren vanaf 15 jaar

Werkingsmomenten

 • Schooljaar (telkens twee locaties)
  • Dinsdag van 12u – 13u en van 16u tot 18u
  • Woensdag van 13u – 18u
  • Donderdag van 12u – 13u en van 16u – 19u30
  • Vrijdag van 12u15 – 13u15 en van 15u – 18u
  • Zaterdag van 13u – 17u
 • Vakantieperiode (telkens twee locaties)
  • Maandag van 14u – 18u
  • Dinsdag van 14u – 18u
  • Woensdag van 14u – 18u
  • Donderdag van 14u – 18u
  • Vrijdag van 14u – 18u
  • Zaterdag van 14u – 18u

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle  kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.”

buurtsport