Links

www.hrwn.be: de nieuwe beweging, ontstaan uit de samenwerking tussen SST en Komosie; overkoepelt onder andere de kringwinkels, foodsavers en energiesnoeiersbedrijven in Vlaanderen. 

www.energiesnoeiers.net: alle informatie over energiesnoeiers in Vlaanderen. 

www.warmerwonen.be: Warmer wonen stimuleert de renovatie van woningen in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

www.fluvius.be: Om de energiescan aan te vragen via de distributienetbeheerder.

www.energiesparen.be: het Vlaams energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Zij geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid, met als belangrijkste taken het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie.

www.dewatergroep.be  alle  inwoners van de regio Zuid-West-Vlaanderen die beschermde afnemers zijn kunnen bij de Watergroep terecht voor een gratis waterscan. 

energiesnoeiers