Tuinonderhoud

Vanuit de Klusjesdienst kunnen wij volgende tuinwerken aanbieden:

  • Wederkerig tuinonderhoud
  • Tuinonderhoud op afroep
  • Jaarlijkse snoeibeurten
  • Verticuteren
  • (her)aanleg van beperkte oppervlaktes
  • Worteldoek
klusjesdienst