Pedagogische visie

Omdat we willen dat kinderen zich vertrouwd voelen, kiezen we voor het werken met vaste kindbegeleiders in semi-verticale leefgroepen[1]. Wij stimuleren hun ontwikkeling en zien hen als krachtige kinderen, die een basis zelfvertrouwen krijgen door onze dagelijkse werking en activiteiten gesteund op onze 5 pedagogische bouwstenen.

Bouwsteen 1: elk kind is uniek

Ieder kind kan zichzelf volledig ontwikkelen en ontplooien met wederzijds respect voor mogelijkheden en beperkingen. We leggen de nadruk op elk kind zijn of haar talenten. We proberen onze werking af te stemmen op de interesses en behoeften van de kinderen. We geven tijd aan de kinderen zodat ze zich kunnen uitdrukken op hun eigen manier. We laten kinderen zichzelf zijn.

Bouwsteen 2: elk kind is vrij

Ieder kind heeft keuzevrijheid en bewegingsvrijheid. Dit alles is bij de Speelhoek gekaderd binnen onze hoekjeswerking, met een afwisselend aanbod, waar kinderen zelf dingen kunnen ontdekken op hun eigen tempo met de nodige bijsturing van de kindbegeleiders.

Bouwsteen 3: elk kind is zelfstandig

De Speelhoek stimuleert de zelfstandigheid door kinderen zelf zaken te laten doen waarbij we rekening houden met wat het kind kan. We vinden het onze taak om kinderen zoveel mogelijk voor te bereiden op de overstap naar school.

Bouwsteen 4: kindvriendelijke omgeving

Vanuit een warme en liefdevolle houding zorgt de Speelhoek voor een veilige en kindvriendelijke omgeving. We voorzien zowel binnen als buiten voldoende bewegingsactiviteiten en betrekken de kinderen hierbij. We vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk naar buiten trekken met de kinderen, ook verder dan de muren van de kinderopvang.

Bouwsteen 5: kind in relatie met anderen

Elk kind leert door contact met anderen: andere kindjes, kindbegeleiders en volwassenen. De kindbegeleiders zijn doorheen de dag interactief bezig met de kinderen. We hebben een voorbeeldfunctie tegenover de kinderen in het respectvol omgaan met mekaar, hoe ze zich het best uitdrukken en hen leiden in wat wel en niet kan.

 


[1] Website Kind & Gezin: In een semi-verticale leefgroep vormen baby’s en kruipers een aparte groep. Ofwel zitten de kruipers bij de peuters. In een semi-verticale leefgroep zijn er bijgevolg meer leeftijdsgenoten. Begeleiders kunnen gemakkelijker inspelen op de specifieke kenmerken van een bepaalde leeftijd en ontwikkelingsfase.  Het aanbod van activiteiten, spelmateriaal en de groepsregels kunnen goed op de leeftijd worden afgestemd.  Op een bepaalde leeftijd schuiven de kinderen op naar een andere groep. Daar moeten ze wennen aan andere begeleiders en andere kinderen. Dat kan men oplossen door de begeleider mee te laten opschuiven.

 

 

speelhoek