TID

Sinds 1 december 2015 worden we in de Wijngaardstraat in Kortrijk door twee extra mensen ‘be-vrouwd’: twee toeleiders in diversiteit. 

Toeleiders in diversiteit?

Fatima El Ghanzoini en Madinat Ozdoeva zijn toeleiders in diversiteit. Samen spreken zij Tsjetsjeens, Ingush, Frans, Engels, Marokkaans, Arabisch, Nederlands en Russisch.

Fatima en Madinat leggen een brug tussen inwoners van buitenlandse herkomst en diensten en organisaties in Kortrijk. Ze zorgen ervoor dat mensen met een migratie-achtergrond hun weg vinden naar de dienst- en hulpverlening. Ze oriënteren hen, zowel online als offline, in papieren en documenten. En ook letterlijk, door mee op stap te gaan naar de juiste dienst of organisatie. Op die manier willen ze de zelfredzaamheid van hun cliënten verhogen.

Wie kan bij de toeleiders terecht? 

Mensen die nieuw zijn in Kortrijk, een andere taal spreken en uit een ander land afkomstig zijn.

Welke vragen krijgen de toeleiders?

De toeleiders in diversiteit krijgen allerlei soorten vragen. Sommige vragen beantwoorden ze zelf. Andere vragen lossen cliënten op door zelf meer informatie op te zoeken. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van verschillende computers. Voor nog andere vragen worden de mensen doorverwezen en toegeleid naar de juiste hulp- en dienstverlening in de stad. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden:

 • Ik ging naar een loket, maar ze begrepen daar mijn vraag of probleem niet.
 • Ik moet naar het ziekenhuis, maar ik weet de weg niet.
 • Ik wil graag wat meer Nederlands oefenen. Waar kan ik daarvoor terecht?
 • Ik heb een afspraak met een specialist. Hoe zorg ik ervoor dat er een tolk aanwezig zal zijn?
 • Ik moet me online registreren voor een dienst, maar weet niet hoe dit moet.
 • Ik heb een inburgeringstraject afgelegd, maar heb nog een heleboel vragen.
 • Ik wil vrijwillig terugkeren naar mijn land. Waar kan ik daarvoor terecht?
 • Ik moet naar het stadhuis maar ik weet niet hoe ik iets, alleen, in het Nederlands moet vragen.
 • Ik wil een studietoelage aanvragen. Hoe doe ik dat?
 • Ik zoek een huurwoning. Wie kan me daarbij helpen?

​Waarom dit project?

Uit diverse hoeken kwam het signaal dat het niet evident is om de weg te vinden in een nieuwe stad en de bijhorende wetten, rechten, plichten en paperassen. Zeker niet als je nieuw bent, een andere taal spreekt en uit een ander land komt. Het is niet duidelijk waar je terecht kan met je vragen en problemen. De toeleiders bieden hier een antwoord op.

Samenwerking

De twee toeleiders werden aangeworven dankzij een samenwerking tussen de stad Kortrijk, vzw effect en het Agentschap Integratie en Inburgering. De stad Kortrijk en het Provinciaal Impulsfonds maakten hier middelen voor vrij.

De toeleiders werken samen en stemmen inhoudelijk af met:

 • de vele partners in Kortrijk
 • leerkrachten maatschappelijke oriëntatie
 • trajectbegeleiders

Als de toeleiders ervaren dat de doorverwijzing stroef verloopt, wordt afgesproken en afgestemd met de betrokken dienst of organisatie.

Wie begeleidt de toeleiders?

De toeleiders worden tewerkgesteld door vzw effect. Steven Lapauw is daar coördinator. Hun dagelijkse coach is Cathérine Dupont (0473 86 28 22) van stad Kortrijk. Fie Velghe (0491 52 97 34) van het Agentschap Integratie en Inburgering volgt het project inhoudelijk op.